Aktualności

Dokumenty z kolekcji Stanisława Cata-Mackiewicza. Fot. Joanna Łuba / Ośrodek KARTA
Opracowanie kolekcji fotograficznych. Fot. Joanna Łuba / Ośrodek KARTA
28-12-2018

Dobiega końca realizacja projektu obejmującego inwentaryzację zbiorów Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA.  Dzięki niemu opracowaliśy kolekcję polityka i publicysty Stanisława Cata-Mackiewicza (1896-1966). Składa się na nią przede wszystkim korespondencja Cata-Mackiewicza, zarówno rodzinna, jak i z czytelnikami jego książek i artykułów oraz z okresu pełnienia funkcji premiera rządu RP w Londynie w latach 1955-56. Dopełniają ją m.in. dzienniki z lat 1913, 1915-16, 1919, zawierające komentarze polityczne o sytuacji Polski na arenie międzynarodowej.

Opracowane kolekcje fotograficzne charakteryzują się różnorodnością tematyczną. Najstarsze zdjęcia dokumentują życie społeczne na ziemiach polskich pod zaborami, zwłaszcza zaborem rosyjskim. Kilka kolekcji zawiera fotografie wykonane na Kresach Wschodnich II RP, m.in. we Lwowie, Kosowie Poleskim, Krzemieńcu, Horodence. Kolejna grupa to kolekcje dokumentujące losy Polaków podczas II wojny światowej (m.in. uwięzienie w niemieckich obozach jenieckich, szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego). W opracowanym zbiorze znajdują się także fotografie dokumentujące wydarzenia drugiej połowy XX wieku, w tym pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. 

Wszystkie kolekcje zostały zinwentaryzowane w Otwartym Systemie Archiwizacji (OSA: osa.archiwa.org). Można je przeszukiwać przy użyciu wyszukiwarki. Ich inwentarze publikujemy poniżej.

Projekt: "Opracowanie spuścizny Stanisława Cata-Mackiewicza oraz unikatowych kolekcji fotograficznych z zasobu Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA" został dofinansowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu: "Wspieranie działań archiwalnych 2018". 

 

INWENTARZE OPRACOWANYCH KOLEKCJI:

1.. Kolekcja Stanisława Cata-Mackiewicza (FOK_0108)

2. Kolekcja Antoniego Bieleckiego (FOK_0027)

3. Kolekcja Stanisława Chandzla (FOK_0098)

4. Kolekcja Mariana Chmielewskiego (OK_0873)

5. Kolekcja Feliksa Drozdowskiego (OK_0839)

6. Kolekcja Stanisławy Gortyńskiej (OK_0353)

7. Kolekcja Mieczysławy Graff (OK_0106)

8. Kolekcja Heinricha Hoffmanna i Hugo Jaegera (OK_0879)

9. Kolekcja Tadeusza Hojdena (OK_0881)

10. Kolekcja rodziny Maciaszczyków (FOK_0099)

11. Kolekcja Wacława Malanowskiego (OK_0519)

12. Kolekcja Artura Pawlaka (FOK_0086)

13. Kolekcja rodzinna Wandy i Halszki Żuromskich (OK_0748)

14. Kolekcja Jerzego Polakowskiego (OK_0887)

15. Kolekcja Konstantego Rdułtowskiego (OK_0608)

16. Kolekcja Zygmunta Rumińskiego (OK_0096)

17. Kolekcja Ireny Skarżyńskiej (FOK_0101)

18. Kolekcja Edwarda Skrzyńskiego (OK_0324)

19. Kolekcja Ewy Stankiewicz-Wiechno (FOK_0092)

20. Kolekcja Marianan Stelmacha (FOK_0097)

21. Kolekcja Stanisława Sternala (OK_0857)

22.  Kolekcja Annu Stocik (OK_0878)

23. Kolekcja Zbigniewa Suchodolskiego (OK_0867)

24. Kolekcja Marcelego Ślaskiego (OK_1570)

25. Kolekcja Wojciecha Topińskiego (OK_1905)

26. Kolekcja Stefana Wendorffa (OK_0876)

27. Kolekcja Eugeniusza Wilczyńskiego (OK_0391)

28. Kolekcja Krystyny Zgorzelskiej-Zonn (OK_0880)

29. Kolekcja: 9 Pułk Ułanów Małopolskich (FOK_0109)

30. Kolekcja: Lwów i Kresy Wschodnie przed II wojną światową (OK_0692)

31. Kolekcja: Obchody 350-lecia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (FOK_0110)

32. Kolekcja: Powstanie bokserów (FOK_0111)