Nasze zbiory

Archiwum Fundacji to ok. 500 tysięcy zdjęć przekazywanych przez prywatnych darczyńców, organizacje społeczne i fotografów. Nasze kolekcje dokumentują wydarzenia wielkiej polityki, rodzinne uroczystości, historie społeczności i regionu oraz życie konkretnych osób. Posiadamy unikatowe zdjęcia z drugiej połowy XIX wieku i z wieku XX. W zbiorach Archiwum znajdują się bogate kolekcje zdjęć z II Rzeczpospolitej, w tym Kresów Wschodnich, II wojny światowej (okupowanej Polski i Polaków poza granicami kraju), osób represjonowanych w ZSRR, życia społecznego w PRL, opozycji demokratycznej, stanu wojennego, transformacji ustrojowej w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Są to zarówno kolekcje wybitnych fotografów, jak i zdjęcia, których autorzy nie są znani.  

Współpracuje z nami również wielu znakomitych fotografów, w naszych zbiorach znajdują się spuścizny wybitnych, nieżyjących już autorów. "Nasi" fotografowie dokumentują najważniejsze wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne XX wieku, ale są też wnikliwymi obserwatorami życia codziennego.

Na stronie internetowej wszystkie zdigitalizowane i opracowane fotografie prezentujemy według podziału na kolekcjeZachęcamy do przeglądania naszych zbiorów dostępnych on-line.