Przekaż zbiory

Fundacja Ośrodka KARTA posiada jedno z największych społecznych archiwów fotograficznych w Polsce. Jego zasób liczy obecnie ponad 500 tys. fotografii i cały czas powiększa się. Tworzą go przede wszystkim kolekcje rodzinne w postaci albumów fotograficznych, luźnych odbitek i negatywów. Obok nich gromadzimy także kolekcje profesjonalnych fotografów.

Nasze zdjęcia dokumentują historię Polski i losy Polaków w drugiej połowie XIX wieku i w całym XX. Są źródłem wiedzy na temat życia politycznego, społecznego, kulturalnego, mody i obyczajów.

Zachęcamy Państwa do przekazywania nam swoich zbiorów i wzbogacania w ten sposób naszego archiwum. Powierzając nam swoje fotografie mogą mieć Państwo pewność, że zostaną objęte fachową opieką archiwalną. Wszystkie nasze kolekcje są sukcesywnie opracowywane, digitalizowane i udostępniane. Za zgodą ofiarodawców udostępniamy je w celach naukowych i popularyzatorskich, m.in. do książek i wystaw.

Zachęcamy także fotografów do współpracy z nami i udostępniania zdjęć na pośrednictwem Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA.

Osoby zainteresowane przekazaniem nam swoich zbiorów prosimy o kontakt.