Nasze projekty

Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA realizuje różne projekty związane z fotografiami archiwalnym, przede wszystkim w oparciu o własne zbiory.

Digitalizujemy i opracowujemy zdjęcia z zasobu archiwum i instytucji z nami współpracujących. Wszystkie opracowane zbiory prezentujemy na stronie internetowej.

Zasób Archiwum Fotografii prezentujemy i popularyzujemy także w postaci wydawnictw albumowych i na wystawach.

Szczegółowe informacje na temat naszych projektów znajdują się na stronie.