O nas

Fot. Ewa Kwiecińska

Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA w sposób planowy zaczęło gromadzić fotografie w 1996 roku. Przyjmuje od ofiarodawców, profesjonalnie opracowuje, zabezpiecza i udostępnia fotografie dokumentujące dzieje Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od końca XIX wieku do współczesności.

Zasób archiwum liczy obecnie 500 tys. obiektów w formie negatywów, pozytywów i plików cyfrowych. Cały czas powiększa się - głównie dzięki prywatnym ofiarodawcom, którzy przekazują rodzinne albumy, odbitki i negatywy.

Zgromadzony zasób dokumentuje życie społeczne, kulturalne, gospodarcze, modę i obyczaje. Mimo często amatorskiego charakteru zdjęcia mają nieocenioną wartość historyczną, a dzięki archiwalnemu opracowaniu i udostępnieniu przyczyniają się do budowy fotograficznego archiwum XX wieku.

Archiwum współpracuje także z profesjonalnymi fotografami. Obecnie w zbiorach Archiwum znajdują się kolekcje fotografii ponad 40 autorów. To bardzo wartościowy zbiór fotografii dokumentujących życie polityczne, gospodarcze i kulturalne PRL, w tym opozycję demokratyczną i czas transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90. XX wieku.

Fot. Michał Radwański / Ośrodek KARTA

Powiększający się zasób Archiwum jest sukcesywnie opracowywany. Kolekcje podlegają porządkowaniu i inwentaryzacji. Każda otrzymuje opis w systemie informatycznym, zawierający dane dotyczące jej historii, twórcy i zawartości. Inwentarze kolekcji są dostępne na podstronie każdej kolekcji.

Archiwum dba o zabezpieczenie i prawidłowe przechowywanie zbiorów. W tym celu prowadzi szeroko zakrojoną digitalizację. Przebiega ona zgodnie ze standardami przyjętymi w archiwach państwowych. Wszystkie pliki cyfrowe są szczegółowo opisywane i publikowane na stronie internetowej. Obecnie można na niej przeglądać prawie 100 tys. fotografii ze zbiorów własnych Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA oraz instytucji z nim współpracujących. 

 

Opracowane fotografie są udostępniane badaczom różnych dyscyplin. Służą jako ilustracje do książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych. Ponadto Archiwum udostępnia zdjęcia ze swoich zbiorów na wystawy, do prasy, telewizji i filmów. Fotografie ze zbiorów archiwum mogą być udostępniane zarówno do projektów społeczno-edukacyjnych, jak i komercyjnych.

"Irena Jarosińska. Pismo obrazkowe". Fot. Michał Radwański / Ośrodek KARTA

Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA podejmuje także działania wydawnicze i wystawiennicze. W 2013 roku ukazał się album „Irena Jarosińska. Pismo obrazkowe” prezentujący dokonania fotografki, której bogata spuścizna, licząca ponad 65 tys. obiektów, znajduje się w zbiorach Archiwum.Fundacji

Wybitne zdjęcia Jarosińskiej były także prezentowane na dwóch wystawach przygotowanych przez specjalistów z Archiwum Fotografii: „Warszawski ferment. Wystawa fotografii Ireny Jarosińskiej” (Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2012) i „Minimum słów. Teatr Mirona Białoszewskiego” (Ośrodek KARTA, Warszawa 2015/2016).

 

W 2016 roku szerokiej publiczności zostały zaprezentowane kolejne fotografie ze zbiorów Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA, autorstwa Jerzego Konrada Maciejewskiego. Wystawa była prezentowana w Galerii Kordegarda w Warszawie na przełomie listopada i grudnia 2016 roku. Towarzyszył jej katalog.

Strona www.foto.karta.org.pl – prezentująca zbiory ikonograficzne Archiwum istnieje od 2012 roku. Pod koniec 2016 roku strona została przebudowana tak, by optymalnie służyć miłośnikom fotografii. Jednocześnie Użytkownicy proszeni są o kontakt, jeśli mogą pomóc w identyfikacji autorów lub w dokładniejszym opisaniu zamieszczonych na stronie fotografii.