Zdjęcie

Sygnatura: FOK_499_04
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie.
Front gmachu Politechniki Warszawskiej.
Fot. NN, kolekcja tematyczna: architektura Warszawy w latach 1900-1914, zbiory Ośrodka KARTA