Zdjęcie

Sygnatura: FOK_499_03
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie.
Ulica Marszałkowska. Widok od ul. Pięknej do Placu Zbawiciela. W oddali, po prawej stronie widoczne wieże kościoła Najświętszego Zbawiciela.
Fot. NN, kolekcja tematyczna: architektura Warszawy w latach 1900-1914, zbiory Fundacji Ośrodka KARTA