Zdjęcie

Sygnatura: FOK_499_05
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie.
Gmach Uniwersytetu widziany od frontu.
Fot. NN, kolekcja tematyczna: architektura Warszawy w latach 1900-1914, zbiory Ośrodka KARTA