Kolekcje

Ok. 1922, Żywiec. Portret Michaliny Hylińskiej. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Witold Staszkiewicz urodził się w 1923 roku w Żywcu. W 1928 roku jego rodzina przeprowadziła się do Białej Krakowskiej (obecnie Bielsko-Biała), gdzie W. Staszkiewicz ukończył szkołę podstawową i gimnazjum. W czasie II wojny światowej był zaangażowany w działalność Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej na terenie Inspektoratu Śląsk. Został aresztowany przez gestapo w Bielsku-Białej w nocy z 25 na 26 września 1942 roku. Był więziony w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Zmarł w 1950 roku.

W skład kolekcji wchodzą fotografie członków rodzin Hylińskich i Staszkiewiczów,  w tym z dzieciństwa Witolda Staszkiewicza z lat 30., a także z życia codziennego rodziny Staszkiewiczów pod okupacją niemiecką w latach 40. oraz po wojnie.. Do kolekcji należą ponadto fotografie z reprodukcjami obrazów i portretami znanych postaci polskiej kultury z XIX wieku.

Numer kolekcji: OK_0975