Zdjęcie

Przegląd zdjęć dla wyników wyszukiwania frazy: norylsk

Sygnatura: OK_000227
1952, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Romuald Raubo, więzień łagrów. Zdjęcie wykonane potajemnie w magazynach kopalni "Miedwieżyj Ruczaj" (popularnie Miedwieżka) przez opłaconego Rosjanina.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Romuald Raubo