Partnerzy

Fotografia z kolekcji Studium Polski Podziemnej w Londynie
1940-1944, Warszawa. Malowanie znaku Polski Walczącej. Fot. NN / Studium Polski Podziemnej w Londynie

Studium Polski Podziemnej jest autonomiczną częścią Instytut Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie Istnieje od 1947 roku. Prowadzi działalność archiwalną i naukową. Jego zbiory są podstawą do badań nad Polskim Państwem Podziemnym w czasach II wojny światowej. Zasób fotograficzny instytucji liczy 12 tysięcy zdjęć.

Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA współpracuje ze Studium Polski Podziemnej w zakresie digitalizacji, opracowania i upowszechniania zbiorów londyńskiej instytucji. Na stronie foto.karta.org.pl jest dostępnych 2000 fotografii ze zbiorów SSP. Dokumentują one m.in. Polskie Państwo Podziemne, jego władze cywilne i wojskowe, jednostki i działania Armii Krajowej, życie w okupowanym kraju, zwłaszcza w Warszawie. Fotografie ukazują także represje niemieckiego okupanta (egzekucje, pacyfikacje, wysiedlenia, m.in. Zamojszczyzny), obozy koncentracyjne, m.in. Majdanek, Oświęcim, powstanie warszawskie i warszawskie getto, zniszczenia na skutek działań zbrojnych, propagandę hitlerowską i antyhitlerowską.

Fotografie ze zbiorów Studium Polski Podziemnej, udostępniane przez Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, są dostępnej tutaj.