Partnerzy

Druga połowa 1940, Szkocja. Polski żołnierz przy samochodzie. Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego.

Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA od wielu lat współpracuje z Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Współpraca ta obejmuje digitalizację i opracowanie cennych zbiorów Instytutu oraz wspólne projekty dokumentacyjne.

Instytut Sikorskiego jest jedną z najważniejszych polskich placówek archiwalnych i muzealnych na emigracji. Jego zasób obejmuje najcenniejsze materiały archiwalne dotyczące historii Polski z lat 1939-1945 oraz historii legalnych władz cywilnych i wojskowych RP na Uchodźstwie do 1990 roku, archiwalia sprzed 1939 roku oraz spuścizny osób prywatnych i organizacji. W skład kolekcji muzealnej wchodzą militaria, mapy, obrazy, fotografie, ryciny i inne unikatowe obiekty z XVIII, XIX i XX wieku.

Instytut prowadzi działalność wydawniczą, kulturalną i edukacyjną. Jest ośrodkiem badawczym nad dziejami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i rządu RP na Uchodźstwie.

 

Instytut Sikorskiego posiada olbrzymie zbiory fotograficzne będące bezcennym źródłem badań dla historyków zajmujących się dziejami m.in. Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (np. polskich dywizjonów lotniczych w Wielkiej Brytanii, marynarki wojennej, 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, formowania Armii Polskiej w ZSRR i szlaku bojowego II Korpusu) oraz emigracji. W kolekcji znajdują się również unikatowe zdjęcia z okresu I wojny światowej i międzywojnia.

W latach 2006-2013 pracownicy Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA kilkukrotnie przeprowadzali kwerendy w zbiorach fotograficznych londyńskiej instytucji, zdigitalizowali blisko 12 tysięcy zdjęć wyselekcjonowanych pod względem historycznym i artystycznym, a także dokonali ich merytorycznego opracowania. Wszystkie są dostępne tutaj (kliknij).

Instytut Sikorskiego współpracuje z Ośrodkiem KARTA także przy realizacji projektu „Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii”. Obejmuje ona m.in. digitalizację prywatnych archiwów i realizację nagrań biograficznych pracowników, wolontariuszy i przyjaciół Instytutu Sikorskiego.