Partnerzy

18.04.1944, Cassino, Włochy. Bitwa pod Monte Cassino. Fot. NN / Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie wywodzi się z Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski, który powstał w Warszawie w latach 1923-24. Po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego Instytut ten został przemianowany na Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski.

Instytut zajmuje się gromadzeniem, zabezpieczaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem materiałów historycznych (archiwaliów, publikacji i eksponatów muzealnych) z okresu najnowszej historii Polski; w szczególności tych pośrednio lub bezpośrednio dotyczących osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego współpracowników.

W zbiorach Instytutu znajduje się pokaźne Archiwum Fotografii. Obejmuje ono 10 tysięcy zdjęć dokumentujących głównie okres legionowy i międzywojenny, a także czas II wojny światowej i okres emigracyjny w Londynie.

Fotografie ze zbiorów Instytutu Piłsudskiego w Londynie, udostępniane przez Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, są dostępnej tutaj.