Aktualności

21-02-2022

Archiwum KARTY potrzebuje wsparcia. Chcemy rozwijać naszą działalność, gromadzić cenne archiwalia. Pasji i zaangażowania nam nie brak. Wiemy, jak ważna jest nasza praca. Ożywiamy historię, tak aby wyłoniła się z zakurzonych półek, regałów, magazynów. Zbiorów jest coraz więcej. Darczyńcy przekazują nam kartony bibuły, dokumentów, fotografii. Tak powstaje największe archiwum społeczne w Polsce! Chcemy zachęcić do uczestnictwa w tym dziele tworzenia: https://patronite.pl/karta.

Dzięki swojej opiece dajesz dostęp do niesamowitych materiałów dla badaczy przeszłości i nauczycieli przyszłych pokoleń. Jest to absolutnie bezcenne. To siła do kolejnych archiwalnych wyzwań, które stoją przed nami. Bądź naszym źródłem!