Aktualności

29-12-2022

W 2022 roku archiwum Fundacji Ośrodka KARTA zrealizowała projekt pt. “Opracowanie,
ochrona, digitalizacja, upowszechnianie archiwaliów Stowarzyszenia “Archiwum
Solidarności””. W ramach zadania zdigitalizowano unikatowe materiały Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność” - dokumenty, nagrania audio i video. 
Szczególnie te ostatnie materiały, ze względu na swój nietrwały nośnik, okazały się cenne i
wartościowe, gdyż przedstawiają ważne wydarzenia z historii Polski lat 80. i początku lat 90.
Zdigitalizowane materiały można obejrzeć na stronie www.zbioryspoleczne.pl. Zapraszamy
również do Czytelni Naukowej Fundacji Ośrodka KARTA.

Projekt: Opracowanie, ochrona, digitalizacja, upowszechnianie archiwaliów Stowarzyszenia
“Archiwum Solidarności”” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu
celowego.