Aktualności

Lata 50./60., Irkuck, ZSRR. Kobiety w kołchozie, w środku Ewelina Debopre. Fot. NN, udostępniła Czesława Tyska w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie"
31-12-2018

Kolekcja „Polacy na Wschodzie” tworzona była przez zespół Ośrodka KARTA w latach 2006–12 dzięki finansowemu wsparciu Kancelarii Senatu RP. W trakcie 35 wyjazdów dokumentacyjnych zespół dokumentalistów odwiedził: Białoruś, Kazachstan, Litwę, Łotwę, Rosję, Rumunię, Ukrainę. W sumie nagranych zostało łącznie 1075 relacji biograficznych Polaków, którzy na skutek zmian granic po II wojny światowej pozostali za wschodnią granicą kraju lub zostali deportowani w czasie II wojny światowej. Nagrywaniu relacji towarzyszyła digitalizacja fotografii i dokumentów z prywatnych archiwów rozmówców. 

Fotografie i dokumenty opracowaliśmy w ramach realizacji projektu: „Polacy na Wschodzie. Opracowanie, udostępnienie i edycja krytyczna zbioru nagrań historii mówionej oraz fotografii”, współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (numer umowy: 0303/NPRH5/H11/84/2017). Wszystkie są dostępne tutaj (kliknij).

Projekt zakłada także opracowanie, spisanie i udostępnienie online wszystkich nagrań oraz wydanie dwutomowej publikacji będącej krytycznym wyborem źródeł zgromadzonych w całej kolekcji. Opracowania, transkrypcje relacji i ich fragmenty oraz wszystkie fotografie są dostępne na portalu Otwarty System Archiwizacji (OSA): osa.archiwa.org.