Aktualności

Zbiory Ośrodka KARTA. Fot. Michał Radwański
30-12-2019

Zakończyliśmy pierwszy etap prac nad projektem pn. „Opracowanie czasopism niezależnych wydawanych w państwach Układu Warszawskiego”. Dzięki jego realizacji w bazie MAK + znalazło się 5 375 egzemplarzy czasopism wydawanych poza oficjalnym obiegiem w państwach Układu Warszawskiego. Zapraszamy do korzystania ze zbioru w czytelni Fundacji Ośrodka KARTA od poniedziałku do środy w godz. 9.30-16.30.

 

„Opracowanie czasopism niezależnych wydawanych w państwach Układu Warszawskiego” – zadanie finansowane w ramach umowy 828/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.