Nowości w zbiorach

Fot. z kolekcji Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej
W 2016 roku Piotr Mitzner uzupełnił kolekcję swojej matki Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej,
30-12-2016

W 2016 roku Piotr Mitzner uzupełnił kolekcję swojej matki Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej, przekazując do Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA 585 fotografii z lat 1897-1997, dokumentujących  m.in. rodzinę, znajomych oraz pracę zawodową L. Zajączkowskiej-Mitznerowej i Zbigniewa Mitznera.

Larysa Zajączkowska-Mitznerowa urodziła się w 1918 w Kijowie w rodzinie Elżbiety i Piotra Zajączkowskich. Była dziennikarką, pisarką powieści kryminalnych publikowanych pod pseudonimem Barbara Gordon. W latach 20. i 30. mieszkała z rodziną w Łodzi. Studiowała
w Warszawie polonistykę  i dziennikarstwo. W czasie II wojny światowej przebywała
z rodziną w stolicy. Po wojnie pracowała w Wydziale Prasowym Urzędu Rady Ministrów,
w redakcjach "Życia Warszawy", "Robotnika" i tygodnika Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej "Przyjaźń". Była żoną dziennikarza i dziekana Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Zbigniewa Mitznera. Zmarła w 1987 roku w Warszawie.  

Pierwsza część kolekcji Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej, składająca się z 8 albumów fotograficznych, została opracowana w 2016 roku.