Nowości w zbiorach

Fot. z kolekcji Antoniego Kroha
Antoni Kroh urodził się w 1942 roku w Warszawie.
30-12-2016

Antoni Kroh urodził się w 1942 roku w Warszawie. Jest historykiem kultury, etnografem, badaczem i popularyzatorem kultury ludów Karpat, kuratorem wystaw, pisarzem i tłumaczem, wybitnym znawcą kultury i literatury Czech i Słowacji. Pracował w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem i Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Od wielu lat jako autor współpracuje z wydawanym przez Instytut Sztuki PAN pismem „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury–etnografia–sztuka” . Opublikował między innymi książkę Współczesna rzeźba ludowa Karpat Polskich, Sklep potrzeb kulturalnych na temat kultury Podhala, zbiór esejów traktujących o relacjach polsko-czeskich O Szwejku i o nas, teksty o przemianach sztuki ludowej Wesołego Alleluja Polsko Ludowa!, tom wspomnień Starorzecza. Autor nowego tłumaczenia Losów dobrego żołnierza Szwejka czasu wojny światowej Jarosłava Haška. Uhonorowany Nagrodą im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Sądecki autor”, Nagrodą im. Romana Reinfussa za „szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce” i Nagrodą im. ks. Józefa Tischnera.

W 2016 roku Antoni Kroh przekazał Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA dokumenty oraz fotografie z archiwum rodzinnego z lat 1830-1990. Pośród przekazanych zdjęć znajdują się m.in. portrety członków rodziny i kadry ukazujące Marszałka Józefa Piłsudskiego.