Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0034_0001_0057
1937, Bursztyn, woj. stanisławowskie, Polska.
Grupa dzieci na nartach. Od lewej: Maria "Maryla" Świdrygiełło-Świderska, kuzyn Jan Heydel, kuzyn Władysław Heydel, Teresa Świdrygiełło-Świderska (później po mężu Somkowicz).
Fot. NN, kolekcja Teresy Somkowicz, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA