Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_570-07
Grudzien 1957, Strzelce Opolskie, Polska
Zak≥ad Karny w Strzelcach Opolskich. Teatr wiÍzienny "PajĻczki". Obsada "ĆwiÍtoszka". Od lewej: Stefan PajĻczkowski, czwarty (II rzĻd) Antoni Grobicki (z organizacji Kraj), siůdmy od lewej Dionizy Czech, ůsmy Kazimierz Zakrzewski, pierwszy od prawej Jerzy KurzÍpa, w úrodku w sukni Henryk Tomaszewski.
Fot. Mieczys≥aw Smalec, zbiory Oúrodka KARTA

[PRL, wiÍziennictwo, wiÍüniowie, zak≥ady penitencjarne, kostiumy, resocjalizacja, aktorzy, przedstawienie, dekoracje, kultura, scena]