Kolekcje

Ok. 1930, Lwów. Maria Bryła (z d. Mołodowa), matka Bogusławy Bryły-Czerny. Fot. NN, udostępniła Bogusława Bryła-Czerna w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie"

Kolekcja „Polacy na Wschodzie” tworzona była przez zespół Ośrodka KARTA w latach 2006–12 dzięki finansowemu wsparciu Kancelarii Senatu RP. W trakcie 35 wyjazdów dokumentacyjnych zespół dokumentalistów odwiedził: Białoruś, Kazachstan, Litwę, Łotwę, Rosję, Rumunię, Ukrainę. W sumie nagranych zostało łącznie 1075 relacji biograficznych Polaków, którzy na skutek zmian granic po II wojny światowej pozostali za wschodnią granicą kraju lub zostali deportowani w czasie II wojny światowej. Nagrywaniu relacji towarzyszyła digitalizacja fotografii i dokumentów z prywatnych archiwów rozmówców.

W latach 2017-2021 Ośrodek KARTA dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizuje projekt „Polacy na Wschodzie. Opracowanie, udostępnienie i edycja krytyczna zbioru nagrań historii mówionej oraz fotografii”.  W 2018 roku zostało opracowanych 3000 fotografii, dzięki czemu wszystkie zdjęcia z kolekcji są dostępne online (1300 fotografii opracowano w 2014 roku).

Projekt zakłada także opracowanie, spisanie i udostępnienie online wszystkich nagrań oraz wydanie dwutomowej publikacji będącej krytycznym wyborem źródeł zgromadzonych w całej kolekcji.

Opracowania, transkrypcje relacji i ich fragmenty oraz wszystkie fotografie są dostępne na portalu Otwarty System Archiwizacji (OSA): osa.archiwa.org.

 

Projekt „Polacy na Wschodzie. Opracowanie, udostepnienie i edycja krytyczna zbioru nagrań historii mówionej oraz fotografii” jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Numer umowy: 0303/NPRH5/H11/84/2017