Zdjęcie

Sygnatura: OK_1852_0001_0006
Ok. 1921, Łódź, Rzeczpospolita Polska.
Około czteroletnia Larysa Zajączkowska na spacerze.
Fot. NN, kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej, zbiory Ośrodka KARTA