Kolekcje

Fotografia z kolekcji Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej
Lata 20., Pomorze, Polska. Grupa osób odpoczywająca na plaży. Fot. NN /Ośrodek KARTA

Larysa Zajączkowska-Mitznerowa urodziła się w 1918 w Kijowie w rodzinie Elżbiety i Piotra Zajączkowskich. Była dziennikarką, pisarką powieści kryminalnych publikowanych pod pseudonimem Barbara Gordon. W latach 20. i 30. mieszkała z rodziną w Łodzi. Studiowała w Warszawie polonistykę  i dziennikarstwo. W czasie II wojny światowej przebywała z rodziną w stolicy. Po wojnie pracowała w Wydziale Prasowym Urzędu Rady Ministrów, w redakcjach "Życia Warszawy", "Robotnika" i tygodnika Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej "Przyjaźń". Była żoną dziennikarza i dziekana Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Zbigniewa Mitznera. Zmarła w 1987 roku w Warszawie.  

Pierwsza część kolekcji Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej, składająca się z 8 albumów fotograficznych, została opracowana w 2016 roku. Fotografie dokumentują młodzieńcze losy rodziców Larysy Zajączkowskiej, jej dzieciństwo, w tym liczne podróże zagraniczne, wakacje nad morzem i w ośrodku wakacyjnym w Moszczenicy k. Łodzi, spotkania rodzinne i towarzyskie. W kolekcji znajdują się również zdjęcia z okresu II wojny światowej, dokumentujące życie codzienne rodziny w Warszawie podczas okupacji niemieckiej.

W 2016 roku Piotr Mitzner uzupełnił kolekcję swojej matki Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej, przekazując do Archiwum Ośrodka KARTA 585 fotografii z lat 1897-1997, dokumentujących  m.in. rodzinę, znajomych oraz pracę zawodową L. Zajączkowskiej-Mitznerowej i Zbigniewa Mitznera.