Kolekcje

1931-1937, Brześć nad Bugiem. Porucznik 4 Batalionu Pancernego Wojska Polskiego (do 1935 r. 4 Dywizjonu Pancernego) na motocyklu CWS M111 - Sokół 1000. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Jan Gozdawa-Gołębiowski, ps. Dziryt urodził się w 1925 roku w Nowej Wilejce k. Wilna. W 1938 roku przeniósł się z rodzicami do Poznania. II wojnę światową spędził w Warszawie, angażując się  w działalność Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej. Podczas powstania warszawskiego służył w kompanii ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK "Koszta”. Do kwietnia 1945 roku przebywał w stalagu VIII B Lamsdorf (Łambinowice). Po wyzwoleniu obozu wyjechał do Włoch, gdzie wstąpił do 2 Korpusu Polskiego. Wrócił do kraju w 1947 roku. W latach 60. studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Był autorem opracowań historycznych dotyczących II wojny światowej, m.in. „Kedyw "Białowieży”, „Obszar Warszawski Armii Krajowej: Studium wojskowe” oraz „Pierwsza wojna światowa na morzu”. Zmarł w 2003 roku w Warszawie.

Kolekcję tworzą ją fotografie ukazujące Jana Gozdawę-Gołębiowskiego oraz zgromadzone przez z niego w związku z działalnością naukową.