Kolekcje

1969, Kraków. Uroczysta akademia z udziałem młodzieży w Hucie im. Lenina. Fot. Stanisław Gawliński / Ośrodek KARTA

Stanisław Gawliński jest uznanym krakowskim fotoreporterem. Urodził się w 1930 roku we Lwowie. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w rodzinnym mieście. Po II wojnie światowej zamieszkał wraz z rodziną w Krakowie. Po egzaminach maturalnych w Karpaczu i studiach na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, pracował na Dolnym Śląsku jako nauczyciel gimnastyki, instruktor narciarstwa oraz instruktor kulturalno-oświatowy, był również zatrudniony jako instruktor żeglarstwa podczas rejsów po jeziorach mazurskich. Z fotografią związał się zawodowo w 1966 roku, gdy na łamach tygodnika „Głos Nowej Huty” ukazały się pierwsze zdjęcia jego autorstwa. Zainicjowało to stałą, trwającą kilka dekad współpracę fotografa z redakcją pisma. Stanisław Gawliński na swoich zdjęciach dokumentował zarówno codzienność, jak i doniosłe wydarzenia z życia Nowej Huty, kombinatu oraz Krakowa. Fotografie jego autorstwa publikowane były w wielu tytułach prasy lokalnej (m.in. „Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”) i ogólnopolskiej.

W kolekcji znajdują się m.in. fotografie z wizyt zagranicznych delegacji i głów państw w Nowej Hucie, portrety hutników przy pracy, dokumentacja rozbudowy kombinatu. Kolekcja zawiera także fotografie Leningradu i Lwowa z lat 70. Pełna zawartość kolekcji jest dostępna w inwentarzu.

Wybrane zdjęcia i fragmenty opowieści Stanisława Gawlińskiego o fotografowaniu można prezentuje film.