Kolekcje

Fotografia z kolekcji Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
1942, niedźwiedź Wojtek. Fot NN / Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

Kolekcja największej polskiej instytucji archiwalno-muzealnej poza granicami Polski. Jej zasób obejmuje najcenniejsze materiały archiwalne dotyczące historii Polski z lat 1939-1945 oraz historii legalnych władz cywilnych i wojskowych RP na uchodźstwie do 1990 roku. IPMS posiada unikatowe zbiory fotograficzne. Ośrodek KARTA włączył się w prace nad ich digitalizacją i upowszechnianiem. Efektem tej współpracy jest udostępnianie on-line na stronie foto.karta.org.pl niemal 12 tys. fotografii ze zbiorów Instytutu. Dokumentują on m.in. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, formowanie Wojska Polskiego w ZSRR, szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego, 1. Dywizję Pancerną i Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii. Fotografie ze zbiorów Instytutu Sikorskiego, udostępnione na ninijeszej stronie, ukazują także różne wydarzenia z okresu II Rzeczpospolitej.