Kolekcje

1984, Polska. Piesza pielgrzymka do Częstochowy. Fot. Piotr Dylik / Ośrodek KARTA

Piotr Dylik - urodził się w 1950 roku, mieszka i pracuje w Oświęcimiu. Początki zainteresowania filmem i fotografią u tego twórcy sięgają okresu studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1977-1981 był członkiem klubu filmowego OMAK przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, następnie, do 1988 roku, zatrudniony w pracowni filmowej uczelnianego Ośrodka Dydaktyki AGH. Pod wpływem wydarzeń przełomu lat 70. I 80. - konsolidacji opozycji demokratycznej, powstania NSZZ “Solidarność”, zaczął fotografować otaczającą go rzeczywistość. Stał się twórcą fotografii socjologicznej. Od lat 80. tworzył dziennik przemian, fotograficzny dokument epoki schyłku PRL-u. Fotografował pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny w latach 80. I 90., msze i uroczystości religijne, demonstracje, spotkania środowisk niezależnych i katolickich, życie ulicy. Piotr Dylik to wnikliwy obserwator codzienności ostatniej dekady PRL i czasu przemian. Twórca przejmującego cyklu barwnych fotografii wykonanych na terenie byłych nazistowskich obozów koncentracyjnych Auschwitz i Birkenau. W latach 90. współpracownik miesięcznika katolickiego “List”.

Wybrane zdjęcia z lat 80. można obejrzeć w filmie.

Sygnatura kolekcji: OK_0901