Kolekcje

Irena Jarosińska

Fotografia Ireny Jarosińskiej
Krzysztof Komeda. Fot. Irena Jarosińska / Ośrodek KARTA

Irena Jarosińska urodziła się w 1924 roku we wsi Szybene na Huculszczyźnie, zmarła w 1996 roku w Warszawie. Od 1949 r. pracowała w Referacie Fotografiki Ministerstwa Kultury i Sztuki, rok później została członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Od lat 50. fotografowała dla prasy, m.in. tygodnika „Świat”, od 1957 roku dla miesięcznika „Polska”. Przyjaźniła się ze środowiskiem artystycznej neoawangardy, m.in. z kręgu Galerii Krzywe Koło, w której miała swoje wystawy indywidualne. Od połowy lat 70. prowadziła otwarty dom-pracownię, skupiający młodych fotografów i ich mistrzów, będący także miejscem organizowania wystaw, happeningów i spektakli. Fotografie I. Jarosińskiej to unikalna dokumentacja życia grup artystycznych, trendów w sztuce i kulturze, zjawisk społecznych i wydarzeń historycznych. Kolekcja Ireny Jarosińskiej liczy ponad 60 tysięcy fotografii w postaci negatywów i odbitek. Znajdują się w niej m.in. liczne portrety ludzi kultury i sztuki, m.in. Stanisława Lema, Sławomira Mrożka, Henryka Stażewskiego, Krzysztofa Komedy, Krzysztofa Zanussiego i innych. W skład kolekcji wchodzą także zdjęcia dokumentujące Warszawę, fotoreportaże z całej Polski oraz z Afganistanu z 1992 roku.

Sygnatura kolekcji: OK_0500

 

Filmy