Zdjęcie

Sygnatura: FOK_499_10
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie.
Zbieg ulic Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Z lewej widoczna wieża z zegarem będąca częścią budynku Dworca Wiedeńskiego (obecnie nieistniejącego).
Fot. NN, kolekcja tematyczna: architektura Warszawy w latach 1900-1914, zbiory Ośrodka KARTA