Zdjęcie

Sygnatura: FOK_499_08
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie.
Pałac na Wodzie w Łazienkach Królewskich. Widok na elewację północną od strony stawu.
Fot. NN, kolekcja tematyczna: architektura Warszawy w latach 1900-1914, zbiory Ośrodka KARTA