Kolekcje

Fotografia z kolekcji: Polska Misja Katolicka
22.04.1956, Londyn. Chłopcy sprzedający polską gazetę "The Polish Daily" podczas demonstracji. Fot. NN/Ośrodek KARTA

Kolekcja: Polska Misja Katolicka to zbiór ponad 100 fotografii wykonanych w latach 1940-1988. Znajdują się w nim m.in. zdjęcia pochodzące z wizyty biskupa Griffina w Polsce w 1947 roku czy demonstracji w Londynie z udziałem władz emigracyjnych w 1956 roku. Znaczna część kolekcji przedstawia generałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej oraz w latach późniejszych na emigracji w Wielkiej Brytanii.

Kolekcja została zdigitalizowana, opracowana i udostępniona w ramach projektu "Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii" (etap III).

Sygnatura kolekcji: FOK_0071