Kolekcje

1946, Nazaret, Palestyna. Uczennice Junackiej Szkoły Powszechnej. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Na kolekcję składają się fotografie wykonane głównie w latach 1944-1980. Znaczna jej część to zdjęcia wojenne przedstawiające losy Aliny Inez Złotogórskiej z d. Rutkowskiej, w tym przede wszystkim życie codzienne jej koleżanek i kolegów ze Szkoły Młodszych Ochotniczek w Nazarecie i Junackiej Szkoły Kadetów w Barbarze w Palestynie.

Kolekcja została zdigitalizowana, opracowana i udostępniona w ramach projektu "Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii" (etap III).

Sygnatura kolekcji: FOK_0039