Wystawy

28-10-2019

Fotograficzny dziennik budowy – tak można nazwać niezwykłą dokumentację Huty im. Lenina, której niewielka można zobaczyć na wystawie. To 40 z blisko 12 000 fotografii obrazujących budowę największej inwestycji planu 6-letniego. Dokumentacja powstawała w latach 1950–1989 na zlecenie Kombinatu, a obecnie jest przechowywana w Archiwum Narodowym w Krakowie. Starannie pogrupowana w kilkunastu działach tematycznych, stanowi kartotekę budynków wznoszonych na terenie Huty. Swoje „fotobiografie” mają w tym zbiorze m.in. koksownia, stalownia, siłownia, walcownia blach zimnych, wielkie wiece, zgniatacz.
Na wystawie Kombinat formy. Przestrzenie Huty im. Lenina na fotografiach z lat 1950–1960 prezentujemy kilkadziesiąt fotografii z lat 50., które wyróżniają się z tego zbioru. To plastyczne obrazy, na których widać raczej formę i rytm prowadzonych w kombinacie prac niż ich faktyczne efekty. Dynamika kompozycji dla autorów fotografii była niejednokrotnie ważniejsza niż wierne dokumentowanie kolejnych etapów budowy. Tak wykonane zdjęcia traciły swoje funkcje użytkowe, ale zyskiwały wartość artystyczną.
Duża część z fotografii zostanie po raz pierwszy zaprezentowana publicznie. Mają szansę stać się ikonicznymi obrazami Huty.

Dodatkową zachętą do odwiedzenia plenerowej ekspozycji będzie to, że w siedzibie Muzeum Nowej Huty zostanie w tym samym czasie zaprezentowana wystawa dotycząca historii Kombinatu: Mój drugi dom? Huta im. Lenina.

Wernisaż wystawy: 7 listopada (czwartek) 2019, godz. 17.00, plac przed Muzeum Nowej Huty w Krakowie. 

Ekspozycję można obejrzeć na placu przed Muzeum Nowej Huty w Krakowie w dniach: 7 listopada 2019 - 5 kwietnia 2020.

Koncepcja i opracowanie wystawy: Joanna Łuba 
Projekt graficzny: Piotr Chuchla

Organizator: Ośrodek KARTA

Partnerzy wystawy: Archiwum Narodowe w Krakowie, Muzeum Miasta Krakowa

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

17.06.1952. Zbrojenie trzonu komina baterii koksowniczej nr 1.
Fot. ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie (sygn. 29/777 fot. 449)

11.08.1953. Budowa Centrum Administracyjnego.
Fot. ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie (sygn. 29/777 fot. 5137)

 

17.11.1954. Przeciwgazowa drużyna ratownicza baterii koksochemicznej nr 1.
Fot. ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie (sygn. 29/777 fot. 489)

2.06.1952. Teren budowy budynku głównego Wydziału Szamotowego.
Fot. ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie (sygn. 29/777 fot. 3630)

28.06.1952. Komin baterii koksowniczej nr 1 w rejonie Zakładu Koksochemicznego.
Fot. ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie (sygn. 29/777 fot. 443)

15.07.1954. Robotnicy na rurociągu gazu wielkiego pieca nr 1.
Fot. ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie (sygn. 29/777 fot. 2070)