Opracowanie i digitalizacja

Zbiory Ośrodka KARTA. Fot. Michał Radwański
31-12-2019

W 2019 roku zrealiozwaliśmy projekt obejmujący opracowanie dokumentacji dotyczącej szeroko rozumianej Pomocy Zachodu dla Polski w okresie PRL, a zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojwnnwgo. Materiały te stanowią zapis działalności organizacji i osób indywidualnych z 14 państw (m.in. Australii, Szwecji, Norwegii, Stanów Zjednoczonych). Dotyczą bezpośredniej pomocy dla obywateli polskich (wsparcie medyczne i materialne), działań mających na celu wspieranie polskiej opozycji demokratycznej (manifestacje prosolidarnościowe, pomoc techniczna i finansowa) oraz rozpowszechniania informacji o sytuacji w Polsce.

W ramach zadania zinwentaryzowaliśmy Kolekcję Józefa Szczepańskiego (1912–1996), fotografa, działacza polonijnego, popularyzatora polskiej kultury i historii Polski w Australii.  Ponadto został dopełnjony i w pełni opracowany istniejący już w Archiwum FOK zbiór dokumentów „Pomoc Zachodu”.

Wszystkie archiwalia (dokumenty, fotografie, nagrania audio i video) zostały zabezpieczone w materiałach archiwizacyjnych.

Inwentarze opracowanych kolekcji:

1.. Pomoc Zachodu (sygn. FOK_0142)

2. Kolekcja Józefa Szczepańskiego (OK_1892)

Inwentarze kolekcji są także dostępne w siedzibie Ośrodka KARTA, na portalu osa.archiwa.org oraz na stronie Ośrodka KARTA: karta.org.pl.

Kolekcje zostały opracowane w ramach zadania publicznego pn.: „Pomoc Zachodu” – opracowanie unikatowych dokumentów, fotografii i nagrań z zasobu Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA, współfinansowanego ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.