Opracowanie i digitalizacja

Fotografia z kolekcji Teresy Wojciechowskiej
Wrzesień 1907, Lwów. Członkowie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Fot. NN / Ośrodek KARTA
20-12-2016

Kolekcje zdjęć przekazywane do Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA przez osoby prywatne to unikatowy zbiór charakteryzujący się niezwykłym bogactwem tematycznym. Zdjęcia te dokumentują życie polityczne, społeczne, kulturalne, rodzinne od końca XIX wieku do 1939 roku. Zgromadziliśmy m.in. wyjątkowe fotografie Batalionu Chemicznego Wojska Polskiego na początku lat 20., zdjęcia pamiątkowe członków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Galicji na początku XX wieku. 
Inwentarz kolekcji opracowanych w 2013 roku

W 2014 roku dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowaliśmy zdjęcia pozyskane przez pracowników i współpracowników Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią w projekcie historii mówionej „KARTA z Polakami na Wschodzie”. Realizacja projektu była finansowana w latach 2006-2012 ze środków Kancelarii Senatu RP, a jego celem było dokumentowanie losów Polaków mieszkających obecnie za wschodnią granicą Polski. Zespół archiwum odwiedził m.in. Białoruś, Litwę, Łotwę, Ukrainę, Rosję, Kazachstan, gdzie nagrywał relacje biograficzne Polaków, którzy przed wybuchem II wojny światowej mieszkali w granicach II RP oraz tych, którzy w okresie międzywojennym mieszkali poza granicami kraju wyznaczonymi traktatem ryskim. Nagranych zostało 1070 osób. Opracowane relacje dostępne są w czytelni multimedialnej Archiwum Historii Mówionej KARTY i DSH, fragmenty relacji (dźwięki i teksty) oraz biogramy części nagranych osób dostępne są na stronie www.polacynawschodzie.pl. Przy okazji nagrywania relacji skanowane były także zdjęcia z albumów rodzinnych naszych rozmówców.

Inwentarz kolekcji "KARTA z Polakami na Wschodzie"

Zapraszamy do oglądania prezentacji filmowych projektu:
Świat Kresów
Mundury
Moda Polska 

Prace nad najstarszymi kolekcjami z Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA były kontynuowane w 2015 roku. 

Inwentarz kolekcji opracowanych w 2015 roku

Katalog dokumentów z kolekcji Jana Piekutowskiego opracowanej w 2015 roku

FILM prezentujący wybrane zdjęcia z kolekcji opracowanych w 2015 roku

 

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.