Opracowanie i digitalizacja

Fotografia z kolekcji Wacława Urbanowicza
Prawdopodobnie przed 1939. Uczestnicy chrztu morskiego. Fot. NN / Ośrodek KARTA
12-12-2016

Wacław Urbanowicz był marynarzem. Karierę rozpoczął w 1936 roku na statkach pasażerskich GAL-u (Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A): SS "Kościuszko" i SS "Pułaski", MS "Chrobry". W czasie II wojny światowej pływał w konwojach na statkach Polskiej Marynarki Handlowej, m.in. SS "Pułaski", SS "Kromań", SS "Borysław"; od lat 50. na statkach Polskich Linii Oceanicznych: "Dzierżyński", "Generał Sikorski", "Szymanowski".

W 2013 roku opracowaliśmy fotografie i pocztówki z kolekcji Wacława Urbanowicza dokumentujące m.in. życie na statkach, rejsy do Ameryki Południowej i do Azji, w których uczestniczył.

Wszystkie opracowane zdjęcia oraz inwentarz kolekcji udostępniamy tutaj (kliknij).

 

Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna