Opracowanie i digitalizacja

Fotografia z kolekcji Romualda Broniarka
Marzec 1964, Skarżysko-Kamienna. Zajęcia szkolnego Klubu Gagarina - chłopiec z rakietą. Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA
16-12-2016

Romuald Broniarek był fotoreporterem prasowym związanym w latach 1955-1990 z tygodnikiem „Przyjaźń” – organem prasowym Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Od 1950 roku pracował jako laborant w Centralnej Agencji Fotograficznej. Licząca ponad 80 tys. negatywów kolekcja jego zdjęć znalazła się Fundacji Ośrodka KARTA w 2006 r. w wyniku interwencji archiwalnej. W 2012 r. zostały zdigitalizowane, opracowane i udostępnione fotografie dotyczące życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego dwóch dekad – lat 50. i 60..; natomiast w roku 2014 dwóch kolejnych dekad - lat 70. i 80. Kontynuacja prac nad kolekcją w 2016 roku pozwoliła na opracowanie i upowszechnienie zdjęć z Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze.

Kolekcję zdjęć Romualda Broniarka oraz jej inwentarz można przeglądać tutaj (kliknij).

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego