Opracowanie i digitalizacja

Fotografia z kolekcji Ireny Jarosińskiej
Lata 50., Warszawa. Stanisław Mrożek podczas spaceru nad Wisłą. Fot. Irena Jarosińska / Ośrodek KARTA
17-12-2016

Irena Jarosińska - ur. w 1924 roku we wsi Szybene na Huculszczyźnie, zm. w 1996 w Warszawie. Od lat 50. fotografowała dla prasy, m.in. tygodnika „Świat”, od 1957 roku dla miesięcznika „Polska”. Przyjaźniła się ze środowiskiem artystycznej neoawangardy, m.in. z kręgu Galerii Krzywe Koło, w której miała swoje wystawy indywidualne. Od połowy lat 70. prowadziła otwarty dom-pracownię, skupiający młodych fotografów i ich mistrzów, będący także miejscem organizowania wystaw, happeningów i spektakli.

Prace nad kolekcją Ireny Jarosińskiej zostały przeprowadzone w 2011, 2013 i 2016 roku dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spuścizna fotografki została zinwentaryzowana i zabezpieczona, ponadto zdigitalizowano i opracowano ponad 11 tys. zdjęć. Wszystkie zeskanowane i opisane fotografie, inwentarz kolekcji  oraz prezentacja filmowa są dostępne tutaj (kliknij).

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego