Opracowanie i digitalizacja

Fotografia z kolekcji Eugenii i Wacława Kamionko
1940, Francja. Generał Władysław Sikorski. Fot. NN / Ośrodek KARTA
20-12-2016

Kolekcje fotograficzne dotyczące II wojny światowej ze zbiorów Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA tworzą unikalny obraz lat 1939-1945, zarejestrowany zarówno przez okupantów, jak i ich ofiary. Wśród nich są zdjęcia wykonane w konspiracji przez żołnierzy Armii Krajowej, albumy niemieckich żołnierzy, amatorskie fotografie żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, unikalna dokumentacja zdjęciowa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego oraz zdjęcia ofiar represji sowieckich. Prace nad tymi kolekcjami były realizowane w 2014 i 2015 roku. Poniżej znajdują się inwentarze opracowanych kolekcji oraz prezentacje filmowe projektu.

Inwentarz kolekcji dotyczących II wojny światowej - cz. 1

Inwentarz kolekcji dotyczących II wojny światowej - cz. 2

Prezentacja filmowe opracowanych kolekcji: PARTYZANCIKOLEKCJE OPRACOWANE W 2016 ROKU

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego