Opracowanie i digitalizacja

Zima 1973, Warszawa. Reżyser Walerian Borowczyk nad Wisłą. Fot. Irena Jarosińska / Ośrodek KARTA
19-08-2019

Irena Jarosińska (1924-1996) była jedną z pierwszych i najważniejszych w powojennej Polsce kobiet-fotoreporterek, aktywną animatorką sztuki i poszukującą artystką, której działania zataczały szerokie kręgi, często wychodząc poza sferę fotografii. Jako fotoreporterka w latach 50. przemierzała polską wieś na zlecenie redakcji pism rolniczych, później pracowała dla prestiżowych czasopism ilustrowanych: „Świat” i – przez długie lata – „Polska”. Dla prasy fotografowała tematy społeczne, znane postaci świata kultury czy nauki, plany filmowe. Równocześnie Jarosińska była z krwi i kości artystką. Materią jej sztuki była fotografia (eksperymentowała również z fotomontażem czy malowaniem odbitek farbami), ale też happening, poezja, malowana tkanina, rzeźba w drewnie. Jarosińska przez większość życia obracała się w kręgach artystycznej awangardy, z której członkami łączyły ją więzy przyjaźni, dyskusje i wspólne działania na pograniczu różnych dziedzin sztuki.

Spuścizna Ireny Jarosińskiej została przekazana Ośrodkowi KARTA w 2004 roku. W toku kilkuetapowych prac została uporządkowana, zabezpieczona w materiałach archiwizacyjnych i zinwentaryzowana. Ponadto z ponad 65 tys. obiektów wyselekcjonowaliśmy, zdigitalizowaliśmy i opisaliśmy prawie 12 tys. fotografii. Wszystkie skany są dostępne na stronie: http://www.foto.karta.org.pl/nasze-zbiory/kolekcje/ok_0500_jarosinska_irena,345.html

Projekt zakłada digitalizację kolejnej partii zdjęć z bogatej spuścizny fotografki, ich opracowanie i udostępnienie online. Ponadto powstanie prezentacja multimedialna o twórczości Jarosińskiej.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.