Opracowanie i digitalizacja

fotografia z kolekcji Silvii Szymuli
Marzec-kwiecień 1948. Stefan Szymula z synem Claudio na pokładzie Empire Lance. Fot. NN / Ośrodek KARTA
12-12-2016

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Buenos Aires zostało założone w 2012 roku we współpracy z Biblioteką Polską im. Ignacego Domeyki. Przez cztery lata zespół Ośrodka KARTA i Biblioteki zdigitalizował 3900 fotografii i nagrał 63 relacje biograficzne Polaków i osób polskiego pochodzenia w Argentynie. Powstała kolekcja, która wyczerpująco opowiada o emigrantach polskich w Argentynie. Do wielu miejsc i osób dotarliśmy jako pierwsi. Dziś wiemy, że w wielu przypadkach - jako ostatni. Przywieźliśmy z Argentyny historie, które nigdy wcześniej nie zostały opowiedziane. Na początku realizacji projektu Zespół Biblioteki został przeszkolony z archiwizacji i digitalizacji zbiorów oraz nagrywania relacji biograficznych, które rozszerzyło ich dotychczasowe umiejętności. Dzięki podniesieniu kompetencji oraz nowemu sprzętowi (Biblioteka otrzymała w ramach projektu dyktafony, skanery i dyski zewnętrzne) mogli nie tylko bardziej profesjonalnie zająć się własnym archiwum, ale też zaczęli znacząco poszerzać swoje zbiory o nowe kolekcje. Prezentują je na założonej przez Ośrodek stronie internetowej - biblioteka.domeyki.archiwa.org, którą obecnie samodzielnie zapełniają treściami.

Więcej o działalności Biblioteki na stronach:
http://bibliotecadomeyko.com.ar/wordpress/pl/
facebook Biblioteki 

Nagrania zarejestrowane w Argentynie

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.