Nasze nowe zbiory

Kolekcja osobista Józefa Szczepańskiego (1912–1996) – absolwenta polonistyki UW, oficera 39 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, uczestnika wojny obronnej 1939 roku, do maja 1945 więźnia niemieckich obozów jenieckich (m.in. Oflagu IIC Woldenberg), który po zakończeniu wojny pracował w szpitalu Brytyjskiego Czerwonego Krzyża, a w 1949 roku wyjechał do Australii, gdzie przez wiele lat pracował jako fotografik w Royal Children’s Hospital w Melbourne; był jednocześnie działaczem polonijnym, popularyzatorem polskiej nauki i kultury. Wielotysięczna kolekcja została przekazana Ośrodkowi KARTA w 2016 roku przez bratanka, Jarosława Józefa Szczepańskiego.

Na kolekcję składają się przede wszystkim slajdy wykorzystywane do projekcji o Polsce, które Józef Szczepański wzbogacał polską muzyką i poezją. Ukazują one m.in.: odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, NSZZ „Solidarność”, manifestacje patriotyczne po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki, demonstracje propolskie w Australii po wprowadzeniu stanu wojennego, Polskę w latach 80., uroczystości organizacji kombatanckich w Australii. Projekcje slajdów w ośrodkach polonijnych w Australii były połączone ze zbieraniem pieniędzy na działalność polskiej opozycji – wsparcie m.in. Radia „Solidarność II”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, „Górnika Polskiego”.

W kolekcji znajdują się też zdjęcia powstałe przy okazji pracy zawodowej Józefa Szczepańskiego, reprodukcje zdjęć z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski oraz kasety wideo i magnetofonowe z nagraniami wykorzystywanymi podczas projekcji slajdów.