Aktualności

Zbiory Ośrodka KARTA. Fot. Michał Radwański
29-12-2017

W grudniu 2017 roku Archiwum Ośrodka KARTA zakończyło realizację zadania "Świadectwa oporu - działania archiwalne nad zasobami Stowarzyszenia "Archiwum Solidarności" oraz Komitetu Helsińskiego". W ramach zadania opracowano i zinwentaryzowano w Otwartym Systemie Archiwizacji:

1. 300 j.a. dokumentów oraz 545 kaset audio i video z kolekcji Stowarzyszenia "Archiwum Solidarności".

2. 600 j.a. dokumentów z kolekcji Komitetu Helsińskiego w Polsce.

Kolekcja Stowarzyszenia "Archiwum Solidarności" zawiera dokumenty, kolekcje osobiste, relacje dokumentujące historię działalności NSZZ Solidarność i innych organizacji opozycyjnych. Zasób kolekcji Komitetu Helsińskiego tworzą materiały dotyczące łamania praw człowieka przez władze PRL, procesów opozycjonistów, relacji zatrzymanych w aresztach śledczych i zakładach karnych, szczegółowe listy aresztowanych, internowanych w PRL, informacje o ofiarach śmiertelnych, które zmarły podczas zatrzymania przez MO i SB. 

Inwentarze kolekcji:

SAS - kolekcja Stowarzyszenia "Archiwum Solidarności"

FOK 63 - kolekcja Komitetu Helsińskiego w Polsce

 

Zadanie zostało sfinansowane w 89,83% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.