Aktualności

Fot. Piotr Dylik / Ośrodek KARTA
21-10-2017

Piotr Dylik urodził się w 1950 roku. Fotografią i filmem zainteresował się w okresie studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1977-1981 był członkiem klubu filmowego OMAK działającego przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, następnie, do 1988 roku,  pracowni filmowej uczelnianego Ośrodka Dydaktyki AGH. Pod wpływem wydarzeń w kraju przełomu lat 70. i 80. - konsolidacji opozycji demokratycznej, powstania NSZZ “Solidarność” - zaczął fotografować otaczającą go rzeczywistość. Stał się twórcą fotografii socjologicznej, ukazującej realia codziennego życia w ostatniej dekadzie PRL oraz w pierwszych latach transformacji. Piotr Dylik dokumentował także pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Jego prace z lat 80. prezentowane były na wielu wystawach, szczególnie często w Krakowie. W kolejnej dekadzie fotograf współpracował z redakcją katolickiego miesięcznika „List”. Stworzył również przejmujący, poetycki cykl fotografii z terenu byłych nazistowskich obozów Auschwitz i Birkenau. Piotr Dylik mieszka i pracuje w Oświęcimiu.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 roku zostało opracowanych 600 fotografii autora. Zapraszamy do objrzeniach zdjęć (kliknij). Ponadto został uzupełniony inwentarz kolekcji. W ramach prjektu powstał także film z wybranymi zdjęciami Piotra Dylika, wykonanymi w latach 80.

 „Fotoreportaż jako materiał naukowy. Digitalizacja, opracowanie i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, nagranie i upowszechnienie relacji biograficznych fotoreporterów oraz popularyzacja efektów zadania poprzez przygotowanie filmów - etap II) – zadanie finansowane w ramach umowy 576/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”