Aktualności

Lata 70., obwód magadański, ZSRR. Dziecko przy wejściu do jurty w osadzie Ewenów (Lamutów). Fot. Mikołaj Nesterowicz / Ośrodek KARTA
17-11-2017

Mikołaj Nesterowicz urodził się 18 kwietnia 1941 roku w Orli na Podlasiu. Od wczesnej młodości rozwijał pasję fotograficzną i rysunkową. Ukończył kierunek operatorski na Wszechzwiązkowym Państwowym Uniwersytecie Kinematografii w Moskwie (WGIK) oraz filologię rosyjską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski). Po ukończeniu studiów przez krótki czas nauczał języka rosyjskiego w Studium Języków Obcych na Politechnice Szczecińskiej, rozpoczął również współpracę z lokalnym ośrodkiem telewizyjnym. Po przeprowadzce do Warszawy pracował dla warszawskiego OTV. Na początku lat 70. rozpoczął pracę w zawodzie reportera – w roli dziennikarza z kamerą był zagranicznym korespondentem Polskiego Radia i Telewizji.  Jako operator obrazu przez wiele lat współpracował z Telewizją Polską. Jest autorem zdjęć do kilkuset pełno- i krótkometrażowych filmów dokumentalnych, reportaży, felietonów oraz innych form filmowych. Wiele z tych tytułów zostało uhonorowanych na krajowych i międzynarodowych festiwalach filmowych. Współpracował z wybitymi twórcami polskiego kina i telewizji - Andrzejem Fidykiem, Krystianem Przysieckim, Hanną Kramarczuk, Waldemarem Karwatem, Ewą Borzęcką, Ireną i Jerzym Morawskimi. Szczególny tandem artystyczny tworzył z pochodzącą z Podlasia reżyserką i scenarzystką Tamarą Sołoniewicz. Tematem większości ich filmów była Białostocczyzna i jej mieszkańcy.

Ten wybitny filmowiec przez całe życie oddawał się również pasji fotograficznej. Zdjęcia jego autorstwa, wykonane podczas niezliczonych wypraw w najodleglejsze rejony świata, choć prezentowane wcześniej na wystawach (m.in. Druga płeć, trzeci świat pokazywana w 2003 roku w Łazienkach Królewskich), pozostają jak dotąd nieznane szerszej publiczności. Mikołaj Nesterowicz zmarł w Warszawie w 2003 roku.  

W 2017 roku część spuścizny fotograficznej tego cenionego operatora i filmowca została udostępniona Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA.

Wszystkie zdigitalizowane i opracowane zdjęcia Mikołaja Nesterowicza można obejrzeć tutaj (kliknij). Zachęcamy także do obejrzenia filmu o tym wybitnym twórcy.

„Fotoreportaż jako materiał naukowy. Digitalizacja, opracowanie i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, nagranie i upowszechnienie relacji biograficznych fotoreporterów oraz popularyzacja efektów zadania poprzez przygotowanie filmów - etap II) – zadanie finansowane w ramach umowy 576/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”