Aktualności

Fotografia z kolekcji Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej
29-12-2017

W 2017 roku Ośrodek KARTA zrealizował projekt: „Indywidualne zapisy historii – działania archiwalne dotyczące opracowania, zabezpieczenia i udostępnienia zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA”. W ramach zadania zostały opracowane 3 kolekcje dokumentowe.  Kolekcja wspomnień i dzienników Archiwum Opozycji zawiera indywidualne zapisy bezpośrednich świadków historii, którzy opisali znane i ważne z punktu widzenia historii kraju wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne. Kolekcje osobiste Ewy z Tarasiewiczów Stępniakowej oraz Zdzisława Najdera dokumentują życie i działalność twórców kolekcji oraz ich rodzin.

Ponadto zostało zinwentaryzowanych 7 kolekcji fotograficznych. Zawierają one zdjęcia dokumentujące m.in. polskie szkolnictwo w pierwszej połowie XX wieku, Kraków pod okupacją niemiecką, Warszawę w latach 50. – 70., pielgrzymki papieża Jana Pawła II do państw afrykańskich w latach 80.

Inwentarze wszystkich opracowanych kolekcji dokumentowych:

FOK 61 – kolekcja Ewy z Tarasiewiczów Stępniakowej

FOK 62 - kolekcja Zdzisława Najdera

AO II - Wspomnienia i dzienniki Archiwum Opozycji

Inwentarze wszystkich opracowanych kolekcji fotograficznych:

OK_0910 - kolekcja Romana Calikowskiego

OK_1302 - kolekcja Stanisławy i Wiktora Ambroziewiczów

OK_1852 - kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej

OK_1878 - kolekcja Andrzeja Świdlickiego

OK_1879 - kolekcja Stefana Tyblewskiego

OK_1893 - kolekcja Wacława Wierzbickiego

FOK_0022 - kolekcja Jadwigi Szukalskiej

 

Zadanie zostało sfinansowane w 89,76% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów państwowych.