Aktualności

27-12-2017

Pamięć emigracji.  Działania na rzecz ocalenia, utrwalenia, upowszechnienia i promowania zasobów archiwalnych Polonii i Polaków żyjących poza granicami Polski.

Ośrodek KARTA w 2017 roku realizował trzy działania w obszarze archiwistyki społecznej poza granicami Polski na rzecz ocalenia, utrwalenia, upowszechnienia i promowania zasobów archiwalnych Polonii i Polaków żyjących poza granicami Polski.

Wsparliśmy metodycznie archiwa społeczne poprzez organizację webinariów oraz uzupełnienie bazy archiwów polonijnych na stronie archiwa.org.

W Wielkiej Brytanii, w Londynie, Laxton i Penrhos nagraliśmy 23 relacje i zeskanowaliśmy 900 fotografii, które są teraz dostępne w Warszawie – w Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA (foto.karta.org.pl), w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią (audiohistoria.pl) oraz w Londynie – w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Fragmenty nagrań i wybrane fotografie można obejrzeć w bezpłatnej publikacji "Polacy w Wielkiej Brytanii. Historie mówione i wizualne", która stanowi zapis doświadczenia wielu emigrantów w Wielkiej Brytanii. 

W Argentynie natomiast wspólnie z Biblioteką Polską im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires zdigitalizowaliśmy 600 fotografii ze zbiorów prywatnych i społecznych oraz nagraliśmy 11 relacji biograficznych. Zostały opublikowane na stronie www.biblioteka.domeyki.archiwa.org. 
Zapraszamy również do obejrzenia filmów, które prezentują fragmenty nagrań i zeskanowane fotografie. O swoim dzieciństwie w na dalekiej północy Argentyny opowiada Anna Jeżewska, natomiast o tragicznych losach swojej rodziny mówi Irma Wyszogrodzka

 

Zdjęcie: Listopad 2017. Siedziba Związku Polaków w Berisso. Fot. Joanna Łuba

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

 

Działania: Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii (etap III) oraz Polskie archiwa prywatne i społeczne w Argentynie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego