Aktualności

1958. Aktorzy biorący udział w inscenizacji napadu na pocztę, zorganizowanej z okazji 400. rocznicy założenia Poczty Polskiej. Fot. Irena Jarosińska
Irena Jarosińska była jedną z pierwszych w powojennej Polsce kobiet ­ fotoreporterek prasowych.
08-12-2016

Irena Jarosińska była jedną z pierwszych w powojennej Polsce kobiet ­ fotoreporterek prasowych. Od lat 50. fotografowała dla najważniejszych polskich czasopism ilustrowanych   m.in. dla tygodnika „Świat” i miesięcznika „Polska”. Zawodowo i prywatnie związana ze środowiskiem artystycznym. Jej kolekcja, licząca ponad 60 tys. obiektów została przekazana Fundacji Ośrodka KARTA w 2004 roku.

Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 i 2013 roku 8 tys. fotografii Ireny Jarosińskiej zostało zinwentaryzowanych, zdigitalizowanych, opracowanych i udostępnionych on-line ukazując unikalną dokumentację życia grup artystycznych, trendów w sztuce i kulturze, zjawisk społecznych i wydarzeń historycznych w PRL w latach 1950-1989.

W 2016 roku kontynuujemy prace nad kolekcją. Zdigalizowane, opracowane i udostępnione zostaną fotografie Ireny Jarosińskiej dokumentujące życie społeczne, naukowe i gospodarcze PRL, ukazujące ludzi nauki i kultury w czasie wykonywanej pracy oraz w prywatnej przestrzeni, a także przedstawimy zdjęcia wykonane pod koniec życia artystki poza granicami kraju, m.in. ze zniszczonego wojną Afganistanu z 1992 roku.

Prace nad kolekcją Ireny Jarosińskiej w 2016 roku dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


 
„Fotoreportaż jako materiał naukowy. Digitalizacja, opracowanie i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Archiwum Fotografii Fundacji Ośrodka KARTA, nagranie i upowszechnienie relacji biograficznych oraz popularyzacja efektów zadania poprzez przygotowanie warsztatów i filmów” finansowane w ramach umowy 954/PDUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.