Aktualności

Luty 1980, Warszawa. Czesław Niemen. Fot. Wojciech Druszcz / Ośrodek KARTA
15-09-2017

Wojciech Druszcz urodził się w 1947 roku. W 1966 roku, po ukończeniu szkoły średniej, podjął pracę asystenta fotoreportera z Centralnej Agencji Fotograficznej. W latach 70. był etatowym fotoreporterem “Głosu Pracy”, następnie “Sportowca”, “Literatury”, “Kultury” oraz “Magazynu Rodzinnego”. W drugiej połowie lat 80. podjął współpracę z Agence France Presse (AFP) - oficjalnie jako pracownik techniczny, faktycznie jako fotoreporter; kontynuował ją w latach 90., jako korespondent na terenach dawnego ZSRR. W 1992 roku został zastępcą kierownika działu fotograficznego "Magazynu Gazety Wyborczej", w 1997 przeszedł do "Rzeczpospolitej", a stamtąd do "Polityki", w której był kierownikiem działu foto. Wojciech Druszcz jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenia Autorów ZAIKS oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. W 1977 roku zdobył wyróżnienie w najważniejszym międzynarodowym konkursie branżowym fotografów pracujących dla prasy - World Press Photo. Sam był wielokrotnie zapraszany do jury konkursów fotograficznych, w tym Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej (Grand Press Photo), organizowanego przez redakcję PRESS. Fotografie Wojciecha Druszcza są bardzo zróżnicowane pod względem tematycznym w związku ze współpracą fotografa z różnymi pismami, fotografowaniem w wielu krajach. Druszcz zajmował się fotografią społeczną, fotografował ludzi kultury, sportu i przełomowe wydarzenia polityczne w Polsce i krajach byłego ZSRR.

Wszystkie zdigitalizowane i opracowane do tej pory fotografie Wojciecha Druszcza można obejrzeć tutaj (kliknij).

Zachęcamy także do obejrzenia filmu z wybranymi zdjęciami Wojciecha Druszcza i fragmentami jego opowieści, m.in. o fotografii analogowej. Film możńa obejrzeć tutaj (kliknij). Ponadto udostępniamy film ze zdjęciami fotografa z Litwy w okresie transformacji ustrojowej (1989-1991). Film jest dostępny pod linkiem (kliknij).

„Fotoreportaż jako materiał naukowy. Digitalizacja, opracowanie i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, nagranie i upowszechnienie relacji biograficznych fotoreporterów oraz popularyzacja efektów zadania poprzez przygotowanie filmów - etap II) – zadanie finansowane w ramach umowy 576/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”